Makroekonomika

Viss

Makroekonomika ir ekonomikas zinātnes nozare, kas pēta nacionālās ekonomikas (valsts tautsaimniecības) ekonomiskās sakarības un problēmas kopumā. Tās rašanos attiecina uz Lielās depresijas izcelsmes laiku, kad viens no galvenajiem makroekonomikas pamatlicējiem, britu ekonomists Džons Meinards Keinss (1883-1946) mēģināja izskaidrot ekonomiskās depresijas cēloņus un ekonomiskās krīzes mehānismu, sarakstot arī grāmatu par šo tēmu(“Nodarbinātības, procentu un naudas vispārējā teorija”). Dž. M. Keinss radīja arī ekonomisko skolu, kas ieguva nosaukumu keinsisms. Vēlākajos gados, intensīvi attīstoties, makroekonomika kā zinātnes nozare ieguva vairākus virzienus. “Čikāgas skolas” sekotāji lika pamatus monetārisma attīstībai, bet neoklasiskā skola uzsvēra pašregulējošās ekonomikas sistēmas nozīmi. Savukārt neokeinsiskā teorija attīstīja tālāk Keinsa idejas. Mūsdienu makroekonomistu vidū minams Džefrijs Frankels, kurš ierindots starp 15 pasaules vadošajiem ekonomistiem un ir viesojies arī Latvijā, Rīgā, sniedzot atklātu lekciju. Frankela zinātniskās intereses saistītas ar preču, valūtu, krīžu, starptautisko finanšu, monetārās un fiskālās politikas, kā arī globālās vides aizsardzības jautājumiem.

Uz makroekonomiskajām teorijām balstās gan Starptautiskais Valūtas fonds, gan valstu banku un Pasaules Bankas virzība, modelējot rīcības principus, ar kuru palīdzību, kā min Arnis Rītups ievadrakstā intervijai ar Džefriju Frankelu, “vismaz teorētiski –, mainot nodokļu politiku un samazinot vai palielinot naudas apjomu ekonomikā un procentu likmes naudas pieejamībai, iespējams regulēt inflāciju, ietekmēt nodarbinātību un ekonomikas izaugsmi kopumā”.

Kā jau tika minēts raksta sākumā, tad makroekonomika ir ekonomikas zinātnes nozare, kas pēta nacionālās ekonomiskās sakarības un problēmas kopumā, kas nozīmē to, ka drīzumā rakstīsim par šo tēmu papildus. Makroekonomiskas temats ir vairāku rakstu vērts, jo tas ir svarīgs mums visiem. Šajā makroekonomika apskatā, uzsvars tika likts uz vispārīgu un galveno punktu uzsvaru. Sekojiet jaunumiem un uzziniet pirmais par aktualitātēm un pētījumiem dažādās jomās.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *