Latvijas kredītportfelis

Viss

Par tagadējās Latvijas Republikas kredītportfeļa pirmsākumiem var uzskatīt 1990. gada 2. martu, kad dibināta Latvijas centrālā banka – Latvijas Banka (lēmums par dibināšanu). 1992. gada 19. maijā tika pieņemts likums Par Latvijas Banku, kas kopš tā laika kļūst neatkarīga no valdības politikas. Vienlaikus sāka veidoties arī komercbankas, kuru lielais skaits samazinājās 1994. – 1995. gadā, kad valstī sākās finansiāla krīze. Ar 1993. gadu Latvijas Banka sāka izsniegt īstermiņa kredītus bankām likviditātes nodrošināšanai, kā arī Latvijas valdībai. Kopš tā laika arī pārējās bankas sāka izsniegt kredītus iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Kredītportfeļa atlikuma vēsturiskais maksimums ticis sasniegts 2007. gada nogalē – 16,8 miljardi latu. 2015. gada oktobrī Latvijas komercbanku kopējais kredītportfelis bija 14,760 miljardi eiro.

Runājot par jaunākajiem datiem, 2015. gada 30. jūnijā publicētais raksts makroekonomika.lv liecina, ka maijā pirmo reizi iepriekšējo astoņu mēnešu laikā par 0,5 % bija palielinājies iekšzemes kredītportfelis. Maijā bija audzis gan nefinanšu sabiedrībām, gan finanšu iestādēm izsniegto kredītu atlikums, bet mājsaimniecībām mājokļu iegādei izsniegto kredītu sarukums palēninājies. Zems procentu līmenis un resursu pieejamība varētu sekmēt kredītu pieprasījumu kāpumu.

2015. gada 29. septembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija plašsaziņas līdzekļiem paziņoja par Latvijā darbojošos banku kopējā kredītportfeļa pieaugumu augustā. Pieauguši bija valdības un finanšu uzņēmumu noguldījumi, kaut arī samazinājušies mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumi. Banku sektorā pagājušā gada pirmajos 8 mēnešos ar peļņu bija darbojušās 15 Latvijas bankas un 5 ārvalstu banku filiāles, to kopējais kredītportfelis augustā bija palielinājies par 0,4 %.

Tāpat arī 4. 12. 2015. publikācija nozare.lv ziņās stāsta, ka kopš 2014. gada beigām banku sektoram izsniegto kredītu apmērs audzis par 1,1 %, tas ir par 0,5 % vairāk, nekā 2015. gada 2. ceturkšņa beigās. Tātad šobrīd izsniegto kredītu daudzums pieaug jau kopš pagājušā gada maija. Vēl viens rādītājs, ka kredītportfeļa pieaugums arī turpmāk ir vērtējams optimistiski, ir tas, ka ar peļņu darbojošos banku tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos ir 96,4 %. Latvijā kopumā darbojas 27 bankas un 10 ārvalstu banku filiāles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *