Kredīta ātrāka atmaksa, labi vai slikti

Aizdevumi, Viss

EIROKopš ir ieviests noteikums (grozījumi likumdošanā), ka par ātrāku kredīta atmaksu, nedrīkst tikt prasīta samaksa, domājams, nekas nerunā pret kredīta priekšlaicīgu nomaksu. Dažos gadījumus tā ir pat izdevīga, kad (tikai stingri jārēķina līdzi un jāizskata konkrēti gadījumi), piemēram, kredīts ņemts uz sešiem mēnešiem par mazāku procentu likmi nekā uz trim mēnešiem, bet atmaksāts – dažu mēnešu laikā. Jāmaksā tikai par reālo kredīta izmantošanas laiku: „Patērētāja tiesības [ir] atmaksāt kredītu daļēji vai pilnībā pirms termiņa, maksājot procentus un citus maksājumus tikai līdz kredīta atmaksas dienai, izņemot, ja kredīts ir noslēgts ar fiksēto aizņēmuma likmi uz noteiktu termiņu, tad kredīta devējam ir tiesības uz kompensāciju, bet arī šīs kompensācijas apmērs ir ierobežots ar 1% no pirms termiņa atmaksājamās summas, kā arī, ja pirms termiņa atmaksājamā summa gada laikā nepārsniedz 7000,- Ls [informācija Patērētāju tiesību aizsardzības centra vietnē], tad kompensāciju pieprasīt nevar. Šī pirmstermiņa atmaksas kārtība nodrošina patērētājiem iespēju maksāt procentus tikai par reālo kredīta izmantošanas laiku, tātad, ja patērētājam ir iespēja apmaksāt kredītu pirms līguma termiņa beigām, viņš, veicot kredīta atmaksu pirms termiņa, samazina savus izdevumus par kredīta izmantošanu.”

Otrs variants, kā atmaksāt kredītu ātrāk, ir 14 dienu atteikšanās tiesību izmantošana. 2011. gada sākumā tika ieviesti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas noteica, ka patērētājam ir tiesības atteikties no kreditēšanas līguma 14 dienu laikā, nesniedzot nekādu pamatojumu, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

Tiesības pirms termiņa atmaksāt kredītu un sankciju atcelšana ātrākas kredīta atmaksas gadījumā, pat ja negrasāties to darīt, sniedz drošības sajūtu par to, ka nauda kredīta atmaksai, ja gadījums sniegs iespēju iegūt to ātrāk, neaizies vējā, bet vienmēr varēsiet maksāt tieši tik, cik patiesībā esat notērējuši. Kredīta ātrāka atmaksa, ja neesat pārliecināts par šāda soļa labumu, nav jāveic obligāti, pat ja parādījusies lieka nauda aizdevuma atdošanai. Galvenais ieguvums šādiem likuma grozījumiem – patērētāja rīcības brīvības un izvēles iespēju palielināšana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *