Finanšu institūcijas

Viss

EIROPastāv daudz un dažādas finansu institūcijas, kuras pilda visādas funkcijas saistībā ar finanšu darījumiem. tomēr neskatoties uz šo finansu institūciju dažādību, palielam tām visam ir kopīgs mērķis, kas ir peļņas gūšana veicot kādu finanšu darījumu. Finanšu institūcijas ir dažādas – centrālās bankas, kredītiestādes, apdrošināšanas, sabiedrības un pensiju fondi, un tamlīdzīgi.

Finanšu institūcijas veic investīciju operācijas un sniedz ar šo operāciju veikšanu saistītus finansiālus starpniecības pakalpojumus. Finanšu institūcijas ir, tādas sabiedrības, kas nodarbojas ar finanšu līzingu, finanšu nomāšanu un kreditēšanu pēc klienta pieprasījuma vai vēlmēm. Pie finanšu institūcijām pieder arī ātro kredītu kompānijas, dažādas naudas eksporta un importa finansēšanas kompānijas, ieguldījumu fondi, dažādas biržas, brokeru sabiedrības, lombardi, sabiedrības, kas veic valūtu pirkšanu un pārdošanu, pārvaldītāja sabiedrības, kas veic finanšu starpniecībā iesaistīto meitas uzņēmējsabiedrību tiešo vadību un kontroli.

Finanšu institūcijas iedalās četrās galvenajās grupās: privātās bankas, ātro aizdevumu kompānijas, apdrošināšanas kompānijas, biržas, attīstības fondi. Dažādi finanšu starpnieki, finanšu palīdzības pakalpojumu sniedzēji un citi finanšu institūcijas pārstāvji, nodrošinās finansiālu palīdzību tās klientiem vai dalībniekiem protams ar mērķi nākotnē gūt peļņu. Jebkuras finanšu institūcijas galvenajos uzdevumos ir: nopelnīt vairāk, piesaistīt finansējumu, veikt norēķinus dažādās valūtās, palielināt savu pakalpojumu efektivitāti, rūpēties par noguldījumu drošību, nodrošināt pilnu konfidencialitāti, droši glabāt finanšu instrumentus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *